Written by Merel

Geld terug bij telecom en internet storingen

Per 1 juni 2017 zullen internet- en telecom aanbieders hun klanten moeten compenseren wanneer zij langer dan 12 uur geen gebruik van hun diensten hebben kunnen maken, ten gevolge van een storing. Het ministerie van Economische Zaken heeft onlangs deze wetswijziging doorgevoerd. Internet en telecom zijn zo belangrijk geworden, dat het onmisbaar is in de zakelijke en maatschappelijke samenleving.

Deze wet houdt in dat je bij een storing in de vaste telefonie, mobiele telefonie, televisie en/of internet die langer dan 12 uur inhoudt financieel gecompenseerd moet worden door je internet- of telecomaanbieder. Dit geldt ook voor gecombineerde abonnementen, zoals alles in 1 pakketten. De reden voor het tot leven roepen van deze wet is het verduidelijken van tegemoetkomingen richting de klant tijdens storingen. Momenteel zijn aanbieders vrij om storingen op hun eigen manier te compenseren, waardoor storingen soms niet gecompenseerd worden of op een manier waar de klant helemaal niets aan heeft. Bijvoorbeeld in de vorm van gratis belminuten of sms’jes, voor iemand die maandelijks al belminuten en sms’jes overhoudt. Dan heb je werkelijk niets aan deze compensatie. Deze wetswijziging gaat van kracht per 1 juni 2017, zodat aanbieders hier naartoe kunnen werken.

Hoogte van de compensatie

De financiële compensatie zal als volgt zijn: Telecomproviders zullen klanten die last hebben gehad van een storing langer dan 12 uur één dag het abonnementsgeld terugbetalen, met een minimum van €1,-. Het hoogte van dit bedrag is de hoogte van het maandelijkse abonnementsbedrag gedeeld door 30 (dagen). Dit geldt voor elke maand, ongeacht of een maand 28, 29, 30 of 31 dagen duurt. Voor een storing die langer duurt dan 24 uur, zullen twee dagen gecompenseerd moeten worden. Dit geldt ook voor nóg langere storingen, waardoor je dus bij storingen langer 48 uur drie dagen compensatie krijgt, enzovoorts. In de praktijk komen storingen van deze duur echter (bijna) nooit voor.

Extra compensatie

De aangenomen wetswijziging leidt tot standaardisatie van de compensatie bij storingen. Een telecom- of internetaanbieder is minimaal verplicht tot bovenstaande financiële vergoeding. Het compensatiebedrag is bewust niet heel hoog vastgesteld, waardoor het ruimte over laat voor een eventuele extra vergoeding door de aanbieder. Dit is een optie, geen verplichting. Het zou bijvoorbeeld kunnen in de vorm van gratis belminuten, data of sms’jes. Dit kan voor aanbieders een manier zijn om zich na een storing positief te onderscheiden van de concurrent. Een storing is dan wel negatief, maar wanneer de klant blij wordt gemaakt met extra ‘cadeautjes’ zullen zij de storing wellicht snel vergeten zijn.

Compensatie bij Prepaid

In principe heeft iedereen die last ondervindt van een storing recht op een compensatie. Zolang jij gebruikt maakt van diensten van een bepaalde telecom of internetaanbieder en het netwerken van de aanbieder heeft een storing, zul jij gecompenseerd worden. Ongeacht of je een abonnement hebt of van de prepaid diensten gebruik maakt. Voor prepaid aansluitingen gelden echter wel andere bedragen. Dit is omdat prepaid klanten doorgaans op een andere manier gebruik maken van mobiele telefoniediensten. Namelijk minder vaak en minder veel dan klanten met telefoonabonnementen. Ook betalen prepaid klanten geen vast bedrag per maand. Om bovenstaande redenen is het lastig om de geleden ‘schade’ vast te stellen, daarom is besloten dat voor prepaid klanten de volgende regel geldt: Prepaid gebruikers krijgen bij storingen langer dan 12 uur €0,50 vergoedt.

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *