Written by Donat

Providers en BREIN akkoord over blokkade websites

Onlangs hebben de Nederlandse internet providers een convenant (overeenkomst) met Stichting BREIN en de Federatie Auteursrechtbelangen voor de blokkade van websites gesloten. Hierdoor moeten alle internet providers een website blokkeren, als een rechter bepaalt dat dit vanwege inbreuk op auteursrechten dient te gebeuren.

Blokkade voor alle providers

Als een rechter eerder bepaalde dat een website door een provider geblokkeerd zou moeten worden, omdat het autersrechten schendt, dan geldde dat alleen voor die specifieke aanbieder. Het was niet mogelijk om andere providers dit ook te verplichten.

Nu is dit anders: bepaalt een rechter dat een blokkade vanuit een bepaalde provider vereist is, dan geldt dit ook voor de andere internet providers.

Welke internet providers hebben ondertekend?

De volgende internet providers zijn onderdeel van deze overeenkomst:

  • T-Mobile
  • Ziggo
  • KPN
  • Canal Digitaal
  • Brancheorganisatie NLconnect (namens zestien kleinere aanbieders)

Bepaalt een rechter nu dat T-Mobile bijvoorbeeld een website moet blokkeren, omdat de website auteursrechten schendt, dan dienen onder andere Ziggo en KPN dit platform ook te blokkeren.

Goedkeuring overheid & ACM

Vanuit de overheid is er goedkeuring voor het ‘Convenant blokkeren websites’. Hoewel de overheid thuiskopie wel jarenlang heeft toegestaan, heeft het sinds 2017 aangespoord om legale alternatieven als Spotify en Netflix sterk te maken. Ook al is dit gelukt, is er dus wel steun voor het convenant, omdat de overheid copyright schendingen onwenselijk vindt.

De ACM (Autoriteit Consument en Markt) heeft de overeenkomst getoetst aan de wet en vervolgens goedgekeurd. Hierbij is de inperking van de netneutraliteit (vrij en open toegang tot het internet) volgens de ACM toegestaan onder de EU netneutraliteitsverordening.

Strijd van Stichting BREIN

Nederlandse organisatie BREIN zet zich in tegen inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van onder andere auteurs en uitgevers. Al in 2009 was BREIN een procedure begonnen tegen torrent website The Pirate Bay. In 2010 begon de stichting ook een procedure tegen Ziggo en XS4ALL over het blokkeren van The Pirate Bay.

Dergelijke lange procedures zullen nu waarschijnlijk minder vaak optreden, omdat er afspraken zijn gemaakt over de manier waarop bedrijven naar de rechter kunnen stappen.

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *