Written by Dennis Vlaar

Televisie in Nederland steeds minder populair.

In 84% van de Nederlandse huishoudens wordt de televisie nog steeds dagelijks gebruikt. Dat is nog steeds veel, maar de laatste jaren zien we wel een forse daling in TV gebruik. 2 jaar geleden werd er nog in 90% van de huishoudens dagelijks een TV gebruikt. In dit blog kom je te weten hoe dit kan en wat de verwachtingen zijn voor TV in de toekomst!

Wie kijkt het meeste TV

Uit onderzoek van Telecompaper blijkt dat onder de TV gebruikers de ouderen van 67 tot 80 jaar oud het meest TV kijken. Als er wordt gekeken naar gezinssamenstelling dan zien we dat de gezinnen met kinderen het meest naar de TV kijken. Ook gebruiken zij het vaakst meerdere toestellen op 1 dag. Het gemiddelde aantal TV’s dat wordt gebruikt in huishoudens is in de afgelopen 2 jaar gedaald van 1,4 TV’s per huishouden naar 1,2 TV’s per huishouden. De verwachting voor de komende jaren is dat tot en met 2023 het aantal aansluitingen gemiddeld 0,8% per jaar daalt.

Online TV

Veel mensen geven aan dat ze TV online kijken. Uit cijfers van het CBS blijkt dat 60% van de mensen online TV kijken. Online TV is even populair onder jongeren van 12 tot 25 als onder mensen van 25 tot 45 jaar oud. Onder de ouderen is online TV kijken nog niet zo populair, boven de 75 jaar gaf slechts 22% aan wel eens online TV te kijken.

Youtube als vervanger TV

Youtube is in de loop der jaren populair geworden en blijft groeien. In Nederland geeft ruim 70% aan filmpjes te kijken via youtube of andere video sharing services zoals Twitch. Vooral onder de jongeren is Youtube populair. Ruim 90% van de jongeren gaf aan via Youtube filmpjes te kijken. Je zou dus kunnen zeggen dat de opkomst van online TV en video sharing services de vaste TV in huis aan het vervangen is.

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *